If you want to have an easy life, don't become an architect

System GlobTree służy do zbierania, przechowywania, analizy i udostępniania w czasie rzeczywistym odczytów z liczników ciepła i wody oraz podzielników ciepła.

To łatwy i przejrzysty system zarządzania odczytami, danymi historycznymi, a także alarmami na wypadek pojawienia się awarii, wycieków lub usterek urządzeń pomiarowych.

GlobTree to:

background
Własny sprzęt komputerowy

Aby korzystać z systemu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

background
Twoje urządzenia pomiarowe

System jest neutralny technologicznie – odczyty urządzeń pomiarowych różnych producentów.

background
Przejrzysty system rozliczeń

System rozliczany jako usługa – na cenę wpływa ilość odczytów urządzeń, a nie wielkość licencji

System w chmurze — dostępny
zawsze i wszędzie

 • Dostęp do systemu w chmurze 24/7 z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu
 • Przechowywanie odczytów i obsługa baz danych przez profesjonalne podmioty IT
 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniony przez podmioty świadczące usługi hostingu danych
 • Obsługa urządzeń pomiarowych różnych producentów
 • Motywowanie Odbiorców do oszczędzania i optymalizacji zużycia mediów przez dostęp do aktualnych informacji o stanie liczników, awariach i prognozowanych kosztach
 • Gwarancja poprawności rozliczeń

Mapa — podstawowe
narzędzie wizualizacji
danych

 • Czytelna wizualizacja wielu parametrów na mapie z naniesionym przebiegiem sieci
 • Użycie schematu kolorów zimny/ciepły ułatwia identyfikację i ocenę stanu odchylenia od normy wartości parametru
 • Dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym odczytów ze wszystkich punktów pomiarowych i sterujących obraz na mapie wiernie odzwierciedla bieżący stan sieci

Aktywne warstwy
wizualizacyjne

 • Wizualizacja stanów alarmowych na mapie pozwala na szybki podgląd awarii w całej sieci
 • Zakładanie pinezek punktów adresowych, wczytywanie warstw itp. jest dokonywane samodzielnie przez użytkownika, bez konieczności angażowania zewnętrznych kooperantów

Telemetria

 • Komunikacja z dowolnymi urządzeniami (licznikami wody, ciepła, prądu, regulatorami, przetwornikami ciśnienia itp.) za pomocą dedykowanych oraz typowych protokołów komunikacyjnych
 • Modułowa konstrukcja: odczyty plus telemetria – możliwość realizacji etapowej lub rozszerzenia systemu w dowolnym momencie
 • Dokładne analizy dzięki jednoczesnym odczytom wszystkich urządzeń
 • Funkcje automatycznego nadzoru i powiadamianie użytkownika o nieprawidłowościach pomiaru lub usterkach instalacji

Funkcja nadzoru

 • Umożliwia zakładanie i edycję dowolnej ilości warunków i formuł matematycznych do kontroli dowolnej zmiany parametru
 • Formuły obsługują parametry odczytane wprost z urządzeń, ich zmiany w określonym przedziale czasu, a także atrybuty (parametry wirtualne) wprowadzone przez użytkownika
 • Pozytywny wynik formuły nadzoru może być pokazany na mapie jako zmiana koloru pinezki symbolizującej punkt adresowy, a także wysłana jako dowolna treść do wybranych adresatów również niebędących zarejestrowanym użytkownikiem systemu (obserwator)
 • Alarmy są grupowane w panelu Zdarzenia, co ułatwia przeglądanie aktywnych przypadków
 • Każde zdarzenie jest zapisywane w historii punktu adresowego, co pozwala na ocenę jakości pracy konkretnych urządzeń lub całego węzła

Sterowanie grupowe

 • Dwukierunkowa komunikacja on-line, możliwość wprowadzania zmian w dowolnym czasie „na żądanie”
 • Zdalna obsługa wielu adresów z jednego widoku mapy
 • Zmiana jednej lub wielu nastaw, bez względu na typ i funkcje regulatora
 • Zapis każdej operacji sterowania w rejestrze: historia sterowania z datą i identyfikatorem użytkownika wprowadzającego zmiany

Integracja
z systemem gospodarki
odpadami

GlobTree wspiera rewolucyjną zmianę metody naliczania opłat za odpady zależnych od zużycia wody. Oparcie kosztów wywozu odpadów na podstawie ilości zużytej wody pozwoli na uszczelnienie systemu oraz dostosuje wysokość opłat do realnej produkcji odpadów w gospodarstwie domowym. Rozwiązanie to stanowi najbardziej efektywny oraz sprawiedliwy sposób poboru opłat za wywóz odpadów oraz recykling.

Uzależnienie opłaty od zużycia wody znacznie przyczynia się do wykorzystywania zasobów w sposób zrównoważony. Mieszkańcy zyskują możliwość wpływu na rachunek poprzez ograniczenie ilości zużytej wody, co pozytywnie oddziałuje na środowisko. Analiza zużycia wody w aplikacji mobilnej, którą otrzymuje każdy Mieszkaniec znacznie ograniczy koszty gospodarstw domowych.

Odczyt
inkasencki - GlobTree Routify

Odczyt sposobem inkasenckim z wykorzystaniem głowicy telemetrycznej RUTO umożliwia szybki i prosty odczyt liczników wyposażonych w nakładkę lub moduł radiowy Wireless M-Bus OMS. Odczyt radiowy zajmuje znacznie mniej czasu, a cyfrowa metoda wymiany danych pozwala wyeliminować błędy ich ręcznego wprowadzania. Inkasenci są wyposażeni w głowice radiowe, nasłuchujące i odbierające ramki radiowe z urządzeń pomiarowych. Poprzez komunikację Bluetooth głowica przesyła dane do aplikacji GlobTree Routify, zainstalowanej na urządzeniu mobilnym z systemem Android. Aplikacja przyporządkowuje numer urządzenia pomiarowego do informacji pobranych z licznika, następnie odczyt licznika jest zapisywany w pamięci telefonu. Dane mogą być zbierane zarówno przy pieszym (system walk-by), jak i objazdowym (system drive-by) pokonywaniu tras inkasenckich. Dane pomiarowe zgromadzone na urządzeniu mobilnym przesyłane są do systemu GlobTree, w którym odczyty są analizowane i udostępniane.

Korzyści:

 • Niższe opłaty za odbiór odpadów
 • Wpływ na wielkość rachunków dzięki dostępowi do danych 24/7
 • Dostęp do realnych kosztów zużycia wody/ produkcji odpadów
 • Płatności on-line

GlobTree Mobile

Aplikacja GlobTree Mobile to całodobowy dostęp do danych na smartfonie lub tablecie dla osób zamieszkujących obszar objęty zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych obsługiwanym w ramach systemu GlobTree. Użytkownicy aplikacji GlobTree Mobile zyskują możliwość monitorowania i ograniczania własnych strat energii i wody. Korzystanie z aplikacji może istotnie przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród Mieszkańców, optymalnego wykorzystywania zasobów oraz generowania oszczędności w budżecie domowym.

Udostępnianie danych
e-bok – płatności za faktury

W ramach oferowanych funkcjonalności e-BOK i e-usług znajdują się następujące moduły:

 • obsługi dokumentów,
 • administratora,
 • zarządzania treścią (CMS),
 • komunikacji z platformą ePUAP,
 • pobierania danych z Systemów Dziedzinowych,
 • obsługi zobowiązań i płatności online,
 • rejestru publicznego.

Najczęściej wybierane
e-usługi:

 • usługa dostępu do faktur elektronicznych z możliwością płatności on-line,
 • usługa dostępu do elektronicznego systemu powiadamiania i nadzoru (awaria sieci, monitorowanie własnego licznika, informacje o zagrożeniach i wydarzeniach),
 • wniosek o określenie warunków technicznych,
 • przyłączenia do sieci ciepłowniczej, wniosek o zawarcie umowy o dostawę mediów,
 • usługa dostępu do aktualnego wskazania licznika oraz historycznych stanów rozliczeniowych,
 • wniosek o całkowite lub częściowe umorzenie należności np. z tytułu dostarczanej wody.
Attantion

Klienci decydując się na wdrożenie systemu e-BOK i e-usług mają możliwość implementacji dowolnych formularzy e-usług.

Attantion

Wśród funkcjonalności związanych z dostępem do danych przy wykorzystaniu e-BOK można również wykonać płatności za faktury lub udostępnić odczyt licznika w aplikacji GlobTree Mobile dla dowolnej liczby osób.

Integracja z systemami billingowymi

Jednym z wielu zastosowań systemu GlobTree jest udostępnianie danych odczytowych zgromadzonych w chmurze telemetrycznej do celów rozliczeniowych. Integracja może odbywać się dwukierunkowo – system GlobTree dostarczy dane odczytowe do systemu billingowego, lub zostanie zasilony danymi ewidencyjnymi z systemu rozliczeniowego celem uzupełnienia informacji w systemie GlobTree.

Wspieramy integrację z najbardziej popularnymi systemami billingowymi na rynku, m.in.:

 • Unisoft
 • GW-Max
 • Kom-Media
 • Logica
 • QNET