If you want to have an easy life, don't become an architect
Globe OMS

Nakładki Warida WGA i Warida APA

to moduły telemetryczne, które komunikują się z serwerem przy użyciu technologii GSM (GRPS / Cat.M1 / NB-IoT) lub LoRa, wM-Bus. Stanowią medium komunikacyjne do wodomierzy stosowanych w instalacjach wodociągowych. Moduły są łatwe w montażu, który przebiega bez naruszania plomby legalizacyjnej wodomierza. Urządzenia posiadają moduł zliczający, dzięki któremu w trybie ciągłym rejestrują przepływ wskazywany przez wodomierz, co godzinę rejestrując aktualną objętość.

Urządzenia generują także alarmy nagłej utraty wody i długotrwałego wycieku. Zakodowana informacja zapisana w pamięci urządzenia o wskazaniach pomiarowych przesyłana jest do chmury telemetrycznej, a następnie udostępniana w systemie GlobTree oraz w aplikacji GlobTree Mobile. System prowadzi stały nadzór nad poprawnym zużyciem mediów oraz alarmuje o wszelkich nieprawidłowościach w pracy opomiarowanej sieci wodociągowej.

Nakładki wyposażone są ponadto w zestaw czujników umożliwiający rejestrację prób nadużyć wobec wodomierza i samej nakładki.

Moduły Warida przeznaczone są do transmisji danych pomiarowych z użyciem technologii GSM (GRPS / Cat.M1 / NB-IoT) lub LoRa, wM-Bus. Nakładki odczytują położenie dedykowanej wskazówki liczydła wodomierza przy użyciu układu indukcyjnego, dzięki któremu możliwe jest wykrycie obrotu (w tym kierunku), a przez to rejestrowanie i przekazywanie na serwer rzeczywistego wskazania liczydła wodomierza. Dzięki zastosowaniu indukcyjnego odczytu położenia wskazówki liczydła Warida mogą mieć również zastosowanie w trudnych warunkach pracy (m.in. w studzienkach z wysoką wilgotnością lub podatnych na zalewanie wodą).

Zakres parametrów konfiguracyjnych:

  • interwał zapisu danych do bufora urządzenia (wielokrotność 15 minut)
  • interwał komunikacji urządzenia z serwerem telemetrycznym
  • status monitorowania zdarzeń (aktywne / nieaktywne)
  • parametry alarmowe dla zdarzeń

Zdarzenia:

  • Wyciek wody (przepływ poniżej określonej objętości, występujący dłużej niż określony przez użytkownika czas)
  • Nagła utrata wody (przepływ powyżej określonej objętości, występujący dłużej niż określony przez użytkownika czas)
  • Przepływ wsteczny
  • Wykrycie wzrostu natężenia pola magnetycznego w pobliżu urządzenia
  • Próba ingerencji w urządzenie
  • Niskie napięcie baterii

Dane techniczne

WGA GSM WGA wM-Bus/LoRa APA GSM APA wM-Bus/LoRa
Zasilanie (10+1 lat) Bateria 13Ah
lub 6Ah (5+1 lat)
Bateria 1,6Ah (10+1 lat) Bateria 13Ah (10+1 lat)
lub 6Ah (5+1 lat)
Bateria 3Ah (5+1 lat)
lub 6Ah (10+1 lat)
Komunikacja GSM (GPRS /
Cat.M1/NB-IoT)
wM-Bus LoRa GSM (GPRS / Cat.M1
/ NB-IoT)
wM-Bus LoRa
Klasa szczelności IP51 IP68 IP51 IP68 IP51 IP68 IP51 IP68
Temperatura pracy 0°C ÷ 60°C 0°C ÷ 60°C 0°C ÷ 60°C 0°C ÷ 60°C
Antena Zewn./wewn. MMCX Wbudowana Zewn./wewn. MMCX Zewn./wewn. MMCX
Komunikacja z wodomierzem Indukcyjne Indukcyjne Indukcyjne Indukcyjne