If you want to have an easy life, don't become an architect
Globe OMS

Koncentrator uL 5.0

Koncentrator uL 5.0 umożliwia radiowy odbiór odczytów z liczników takich, jak wodomierze, ciepłomierze, gazomierze, liczniki energii elektrycznej, i przesył danych do telemetrycznej chmury obliczeniowej za pośrednictwem sieci GSM.

 

Wyróżnikiem uL 5.0 jest funkcjonowanie (odbiór i przesył danych pomiarowych) w czasie rzeczywistym. Ponadto, koncentrator uL 3.0 współpracuje ze wszystkimi urządzeniami o częstotliwości 868 MHz, zgodnymi z protokołem Wireless M-Bus OMS – niezależnie od producenta i rodzaju obsługiwanego medium (woda, ciepło, elektryczność, gaz).

 

Repeater muL 5.0

Repeater muL 5.0 zwiększa zasięg sygnału radiowego pomiędzy emitującymi go nadajnikami (modułami) a koncentratorem. Doskonale sprawdza się w budynkach o zróżnicowanej topografii. Optymalizuje koszty inwestycji związane ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych.

 

Urządzenie adaptujące do systemu telemetrycznego GlobTree, zbudowane z najwyższej jakości komponentów wiodących dostawców podzespołów elektronicznych i radiowych.

Głowica telemetryczna RUTO

Umożliwia szybki i prosty odczyt liczników wyposażonych w nakładkę lub moduł radiowy Wireless M-Bus OMS. Odczyt radiowy zajmuje znacznie mniej czasu, a cyfrowa metoda wymiany danych pozwala wyeliminować błędy ich ręcznego wprowadzania.

Cechy szczególne

Neutralna technologia

Współpraca z urządzeniami o:
– częstotliwości 169/433/868 MHz;
– zgodnymi z wM-Bus OMS;
– niezależnie od producenta.

Wszechstronny montaż

Praca w różnych temperaturach. Obudowa z certyfikatem IP68.
Możliwość montażu zewnętrznego. Czujniki demontażu i otwarcia obudowy.

Całodobowy pomiar on-line:

Zbieranie i przekazywanie danych w czasie rzeczywistym. Gromadzenie i przetwarzanie – system nadzoru GlobTree.

Natychmiastowa informacja o zdarzeniach

Szybkie wykrywanie awarii. Ograniczenie start związanych z wyciekami. Pełna rozliczalność mediów.

Integracja
z systemem

Jednostka uL 5.0 stanowi sprzętowy komponent autorskiego sytemu telemetrycznego GlobTree, w którym prezentowane
i analizowane są gromadzone dane. GlobTree to wygodny i przyjazny Użytkownikom system zarządzania odczytami, komunikacją, obsługą, danymi historycznymi, a także alarmami na wypadek pojawienia się awarii, wycieków lub innych definiowalnych niepożądanych zdarzeń. Powyższe stwarza dodatkowe, inteligentne rozwiązania przykładowo dla Zarządców Nieruchomości, Spółdzielni czy samych Lokatorów.

Możliwość kontrolowania i regulowania poziomu zużycia mediów już na poziomie jednostkowego gospodarstwa domowego wpływa na wymiar ekonomiczny, a także ekologiczny zużywania ww. rodzajów zasobów / energii. Analiza w czasie rzeczywistym danych zebranych on-line przyczynia się do natychmiastowego wykrycia awarii, ograniczenia strat związanych z wyciekami i zapewnia pełną rozliczalność mediów.