If you want to have an easy life, don't become an architect

Główne cechy:

background

swobodny wybór dostawcy, liczniki z komunikacją wM-Bus OMS różnych producentów można łatwo łączyć w jednym systemie odczytowym,

background

możliwy odczyt liczników różnych mediów takich jak ciepło, woda, energia elektryczna lub gaz
w jednym systemie,

background

poprawa obsługi klientów: comiesięczne rozliczenia, kontrola zużycia energii i dodatkowe usługi dla odbiorców.