If you want to have an easy life, don't become an architect

Aktualnie realizowane projekty

Zapytania ofertowe

Znak sprawy: 1/NL/1.3.5/RPO/2022

Przedmiot zamówienia wykonywany jest w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu nr 01.03.05-28-0015/19 pn. „Promocja oferty NETLAND sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.03.2022 r. o godz. 09:00

Znak sprawy: 1/NL/1.3.5/RPO/2022

Przedmiot zamówienia wykonywany jest w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu nr 01.03.05-28-0015/19 pn. „Promocja oferty NETLAND sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.02.2022 r. o godz. 10:00

Znak sprawy: 2/NL/1.2.1_2/RPO/2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych i zakup praw naukowej własności intelektualnej w związku z projektem pn. „Prace B+R w obszarze telemetrii w NETLAND sp. z o.o.” (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.02.01-28-0047/19-00) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy”, Poddziałania 1.2.1 – „Działalność B+R przedsiębiorstw”.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2021 r. o godz. 10:00

Znak sprawy: 1/NL/1.2.1_2/RPO/2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych i zakup praw naukowej własności intelektualnej w związku z projektem pn. „Prace B+R w obszarze telemetrii w NETLAND sp. z o.o.” (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.02.01-28-0047/19-00) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy”, Poddziałania 1.2.1 – „Działalność B+R przedsiębiorstw”.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2021 r. o godz. 10:00